La nova llei aprovada pel Congrés dels Diputats (Llei 12/2023, de 24 de maig, pel dret a l’habitatge) desenvolupa el dret dels ciutadans, reconegut en l’article 47 de la Constitució Espanyola, a l’habitatge digne.

D’aquesta manera, amb l’entrada en vigor d’aquesta nova llei es pretenen aplicar una sèrie de mesures per a afavorir als col·lectius que presenten més dificultats per a l’accés a l’habitatge (joves, ciutadans amb baix nivell d’ingressos, etc.).

Però, Com ens afecta la nova llei de l’habitatge si nosaltres som els arrendadors d’un immoble?

Ha de tenir-se en compte que la nova llei de l’habitatge pretén limitar els preus dels lloguers, per la qual cosa:

– Amb l’entrada en vigor de la referida llei, els propietaris que estableixin preus reduïts als seus habitatges en lloguer podran acollir-se a beneficis fiscals i/o urbanístics.

– Els contractes formalitzats a partir del 2024, tindran una limitació del preu màxim anual del 3%, per la qual cosa, com a arrendadors, no podrem incrementar el preu de la renda mensual per sobre d’aquest percentatge.

– A partir del 2025 s’establirà un nou índex de referència per a les actualitzacions anuals dels contractes de lloguer. Això substituirà l’IPC que venim aplicant fins al moment. A més, S’establirà la possibilitat d’aprovació de diferents sistemes d’índexs de preus de referència segons àmbits territorials.

A més de les mesures descrites, com a arrendadors també haurem de tenir en compte que, amb l’entrada en vigor de la referida llei, s’introdueixen els següents canvis:

– S’estableix la possibilitat de prorrogar un any els contractes de lloguer per a aquells supòsits en què s’acrediti una situació d’especial vulnerabilitat social i/o econòmica.

– Les despeses derivades de la gestió immobiliària i la formalització del contracte de lloguer hauran de ser sufragats pel propietari.

A Colorado & De Roa Advocats, despatx de Sant Cugat del Vallès, comptem amb advocats especialitzats en Dret Civil i contractes d’arrendament, els quals podran assessorar-lo a l’hora de realitzar un contracte d’arrendament, per a buscar les solucions que millor s’ajustin als seus interessos

Comenta aquesta notícia:

*

Your email address will not be published.