El 23 de desembre de 2015 el Tribunal Suprem va dictar una sentència històrica, en la qual va considerar nul•les aquelles clàusules que imposen al consumidor l’obligació de suportar les despeses derivades de la constitució dels préstecs hipotecaris. Arrel d’aquesta resolució, diversos Jutjats i Audiències Provincials comencen a donar la raó als consumidors que reclamen…