Lamentablement, és habitual que certes empreses, de manera irregular, “obliguin” als treballadors a donar-se d’alta com a autònoms i que aquests cada mes emetin una factura per la presentació dels seus serveis. Aquesta pràctica implica deixar en una clara situació de desemparament al “treballador encobert o fals autònom” i amb una substancial pèrdua dels seus…