L’excepcionalitat en la qual ens trobem a conseqüència de la crisi sanitària produïda per la pandèmia COVID-19, coneguda més popularment com Corona virus, està afectant, sense cap dubte, a les relacions contractuals vigents i implicarà que les parts contractants hagin d’adaptar-se a aquesta situació sobrevinguda. En aquest article tractarem el coronavirus i la seva incidència…