L’entrada en vigor de la Llei 16/2022, de 5 de setembre de reforma del text refós de la Llei Concursal ha suposat una nova reforma a la Llei Concursal que afecta directament els procediments de segona oportunitat, tal com ja apuntàvem en anteriors articles. L’obtenció de l’exoneració del passiu insatisfet (EPI), això és, l’obtenció del…