QUÈ PASSA FINALMENT AMB LES “CLÀUSULES SÒL”?

En els últims dies les clàusules sòl que encara s’apliquen a molts préstecs hipotecaris han tornat a estar d’actualitat, ja que el Jutjat Mercantil número 11 de Madrid acaba de dictar una Sentència mitjançant la que declara nul•les aquest tipus de clàusules, incloses en les seves hipoteques per part de gran número de bancs i caixes del nostre país.

El Tribunal Suprem, mitjançant Sentència de 9 de maig de 2013, ja havia declarat nul•les les clàusules sòl, obligant a les entitats demandades en aquest procediment a eliminar-les de les seves hipoteques, sense retroactivitat.

Dit això, a dia d’avui són moltes les entitats que no han suprimit aquest tipus de condicions dels seus préstecs i les segueixen aplicant, llevat que els clients instin judicialment la seva eliminació, en aquest cas (segons l’entitat de què es tracti) opten per negociar un acord, o bé per esperar que es dicti sentència, i el mateix passa amb les quantitats cobrades de més pel banc per l’aplicació de l’esmentada clàusula.

En l’actualitat, són moltes les demandes judicials que despatxos com COLORADO & DE ROA ADVOCATS estem interposant en reclamació de l’eliminació de la clàusula, així com de l’abonament als clients de les quantitats cobrades de més per la seva aplicació.

Dit això, esperem novetats en aquest tipus de procediments, ja que s’espera que, properament, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea resolgui sobre l’obligació de devolució dels imports cobrats amb anterioritat a la Sentència del nostre Tribunal Suprem, de 9 de maig de 2013, confiant que la resolució sigui favorable als interessos dels consumidors.

¿I LES HIPOTEQUES AMB IRPH?

Pel que fa a un altre conflicte amb especial recurrència en l’actualitat entre consumidors bancaris i entitats, que és el de les hipoteques amb IRPH, cal dir que alguns jutjats, entre els quals es troba el Mercantil 7 de Barcelona, han declarat nul dit índex per considerar-lo abusiu, ja que implica que els clients abonin un interès molt superior al que haurien de pagar si la seva hipoteca s’hagués referenciat al tipus d’interès més habitual, l’Euríbor.

El IRPH ja va ser suprimit al novembre de 2013 per la seva abusivitat, i la via judicial possibilita que aquells clients que segueixen abonant les seves hipoteques a tipus abusius puguin aconseguir que s’estableixi judicialment un tipus més coherent amb el mercat, com seria l’Euribor + 1% de diferencial (tipus que ja han establert algunes resolucions judicials.

En definitiva, a través dels tribunals dels consumidors van millorant a poc a poc la seva posició en relació als abusos bancaris, tan generalitzats anys enrere.
Actualment, les entitats bancàries s’estan enfrontant al final de moltes de les batalles legals que s’han estat duent a terme en els darrers anys, i que han servit per posar de manifest les males pràctiques que, de manera generalitzada, portaven a terme bancs i caixes, especialment des de l’inici de la crisi financera. Generalment, aquests plets han derivat i derivaran en la compensació als consumidors pels perjudicis que les entitats financeres els han causat.

Comenta aquesta notícia:

*

Your email address will not be published.