ÀREES D'ESPECIALITZACIÓ EN DRET

Dret Civil

Assessorem als nostres clients en les diferents qüestions que poden plantejar-se en aquesta extensa matèria, tant a nivell extrajudicial, com en l’àmbit judicial i arbitral.

Dret Mercantil

Assessorem empreses i empresaris individuals en les diferents qüestions jurídiques que a una societat se li plantegen en el seu dia a dia.

Dret Penal

Assistim als nostres clients en els procediments davant la jurisdicció penal, mitjançant el desenvolupament de la millor estratègia de defensa o a través de l’exercici de l’acusació particular.

Dret Laboral

Des de l’àrea laboral assessorem els nostres clients en totes les qüestions relacionades amb l’ocupació i relacions laborals.

Dret Administratiu

Els advocats del departament administratiu assessoren i assisteixen als nostres clients enfront de l’administració pública davant qualsevol acte administratiu que sigui lesiu per als seus interessos.

Assessoria i consultoria

Els professionals de l’àrea d’assessoria i consultoria de COLORADO & DE ROA ADVOCATS són gestors experts en l’assessorament recurrent a empreses i a particulars.

Dret Estrangeria

Assessorem ciutadans estrangers en relació en els diversos tràmits existents perquè puguin residir legalment en el territori espanyol.