Comptem amb una dilatada experiència en l’àmbit del dret mercantil.

Des del departament de Dret Mercantil assessorem empreses en els diferents tràmits jurídics que a una societat se li plantegen en el seu dia a dia. Ens ocupem de la redacció d’acords societaris, tramitació de nomenaments de càrrec, trasllats de domicili social, assistència a juntes i redacció d’actes.

En COLORADO & DE ROA comptem amb advocats especialitzats en operacions societàries complexes, com ara fusions, escissions o adquisicions de companyies, realitzant auditoria preventiva i assessorant a les companyies en matèria de responsabilitat de socis i administradors.

Oferim als nostres clients la possibilitat de contractar el nostre assessorament jurídic recurrent en aquesta matèria, mitjançant l’abonament d’una quota, adaptada en cada cas a les necessitats de la companyia, que permet optimitzar costos en la realització d’aquest tipus de tràmits.

Serveis i especialitats - Dret Mercantil

Conflictes judicials entre empreses

La correcta gestió dels conflictes que es poden generar durant la vida d’una companyia és, sens dubte, una part important del camí cap al seu èxit.

Operacions societàries

Gestionar una empresa implica adoptar mesures per adaptar-se a la multitud de canvis que es van produint amb el transcurs del temps.

Llei de Segona Oportunitat

Quan una persona o una empresa no pot complir les seves obligacions de pagament existeixen mecanismes legals que permeten ajornar o fins i tot exonerar el pagament d’aquests deutes, sempre que es compleixin una sèrie de requisits.

Constitució d’empreses

L’equip d’advocats del departament mercantil de Colorado & de Roa l’assistirà i orientarà en la presa de les decisions més adequades perquè la seva idea de negoci passi a convertir-se en una realitat.

Concurs de creditors

En COLORADO & DE ROA ADVOCATS assessorem companyies amb dificultats, a fi que adoptin les decisions més oportunes per a la seva reestructuració i pervivència o, si s’escau, per a la seva liquidació legal i ordenada.