Els estrangers que desitgin invertir a Espanya poden tenir la possibilitat d’obtenir un permís de residència per a inversors (també anomenat Golden Visa), sempre i quan es realitzin determinades inversions i es reuneixin tots els requisits establerts en la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització. Quines són…

La Llei 28/2022, de 21 de desembre, de foment de l’ecosistema de les empreses emergents (“Llei Start ups”)  va aprovar un nou permís de residència i treball per als nòmades digitals, que són aquells que exerceixen una activitat laboral o professional a distància en una empresa localitzada fora del territori nacional. Quins són els requisits exigits a…

La nova llei aprovada pel Congrés dels Diputats (Llei 12/2023, de 24 de maig, pel dret a l’habitatge) desenvolupa el dret dels ciutadans, reconegut en l’article 47 de la Constitució Espanyola, a l’habitatge digne. D’aquesta manera, amb l’entrada en vigor d’aquesta nova llei es pretenen aplicar una sèrie de mesures per a afavorir als col·lectius…

L’entrada en vigor de la Llei 16/2022, de 5 de setembre de reforma del text refós de la Llei Concursal ha suposat una nova reforma a la Llei Concursal que afecta directament els procediments de segona oportunitat, tal com ja apuntàvem en anteriors articles. L’obtenció de l’exoneració del passiu insatisfet (EPI), això és, l’obtenció del…

La Llei de Segona Oportunitat permet a les persones que desitgin acollir-se a ella, i compleixin determinats requisits, cancel•lar els seus deutes i millorar la seva situació econòmica. La llei va entrar en vigor l’any 2015 i, des de llavors, són molts ja els que s’han vist afavorits per la mateixa i han pogut deixar…

Després de la reforma de la llei hipotecària es va acordar expressament la prohibició de les vendes vinculades de préstecs per part de les entitats financeres als clients. Tot i la clara prohibició, els bancs, fent cas omís a la nova normativa, obliguen els clients a subscriure diverses assegurances als clients quan signen les hipoteques….

El Tribunal Suprem ha ratificat les multes milionàries que va interposar en el seu dia a la Comissió Nacional del Mercat i la Competència (CNMC) a 27 marques d’automòbils per les seves pràctiques il·lícites, per haver-se posat d’acord per intercanviar informació comercial en secret, cosa que es va traduir en una disminució de la competència…

El passat 20 de maig va ser aprovada al Congrés dels Diputats la llei 8/2021, de 2 de juny per la que es reforma la legislació civil i processal per al recolzament a les persones amb discapacitat en l’exercici de la seva capacitat jurídica, publicada al BOE el 3 de juny,  l’entrada en vigor de…

Page 1 of 71 2 3 7