L’entrada en vigor de la Llei 16/2022, de 5 de setembre de reforma del text refós de la Llei Concursal ha suposat una nova reforma a la Llei Concursal que afecta directament els procediments de segona oportunitat, tal com ja apuntàvem en anteriors articles. L’obtenció de l’exoneració del passiu insatisfet (EPI), això és, l’obtenció del…

La Llei de Segona Oportunitat permet a les persones que desitgin acollir-se a ella, i compleixin determinats requisits, cancel•lar els seus deutes i millorar la seva situació econòmica. La llei va entrar en vigor l’any 2015 i, des de llavors, són molts ja els que s’han vist afavorits per la mateixa i han pogut deixar…

Després de la reforma de la llei hipotecària es va acordar expressament la prohibició de les vendes vinculades de préstecs per part de les entitats financeres als clients. Tot i la clara prohibició, els bancs, fent cas omís a la nova normativa, obliguen els clients a subscriure diverses assegurances als clients quan signen les hipoteques….

El Tribunal Suprem ha ratificat les multes milionàries que va interposar en el seu dia a la Comissió Nacional del Mercat i la Competència (CNMC) a 27 marques d’automòbils per les seves pràctiques il·lícites, per haver-se posat d’acord per intercanviar informació comercial en secret, cosa que es va traduir en una disminució de la competència…

El passat 20 de maig va ser aprovada al Congrés dels Diputats la llei 8/2021, de 2 de juny per la que es reforma la legislació civil i processal per al recolzament a les persones amb discapacitat en l’exercici de la seva capacitat jurídica, publicada al BOE el 3 de juny,  l’entrada en vigor de…

La setmana passada rebem en el despatx una nova sentència condemnant a CAIXABANK a retornar a una de les nostres clientes l’import de 60.000.- € invertit en bons de FERGO AISA, més els corresponents interessos des de la data de contractació i les costes del procediment. La sentència, d’un dels Jutjats de Primera Instància de…

L’excepcionalitat en la qual ens trobem a conseqüència de la crisi sanitària produïda per la pandèmia COVID-19, coneguda més popularment com Corona virus, està afectant, sense cap dubte, a les relacions contractuals vigents i implicarà que les parts contractants hagin d’adaptar-se a aquesta situació sobrevinguda. En aquest article tractarem el coronavirus i la seva incidència…

Què és IRPH? L’ IRPH o índex de referència de préstecs hipotecaris és un índex oficial elaborat pel Banc d’Espanya que es calcula en funció del tipus d’interès mitjà dels préstecs hipotecaris a més de tres anys concedits per les entitats bancàries. Aquest tipus d’interès variable prové d’una ordre ministerial de maig de 1994 i…

Page 1 of 61 2 3 6