La setmana passada rebem en el despatx una nova sentència condemnant a CAIXABANK a retornar a una de les nostres clientes l’import de 60.000.- € invertit en bons de FERGO AISA, més els corresponents interessos des de la data de contractació i les costes del procediment. La sentència, d’un dels Jutjats de Primera Instància de…

Què és IRPH? L’ IRPH o índex de referència de préstecs hipotecaris és un índex oficial elaborat pel Banc d’Espanya que es calcula en funció del tipus d’interès mitjà dels préstecs hipotecaris a més de tres anys concedits per les entitats bancàries. Aquest tipus d’interès variable prové d’una ordre ministerial de maig de 1994 i…

El passat 10 de setembre es van fer públiques les conclusions de l’advocat general de la Unió Europea respecte al polèmic índex de referència IRPH, el qual es va comercialitzar en alguns préstecs hipotecaris, principalment entre els anys 2006 i 2007. En la majoria d’ocasions, els professionals del banc argumentava al client que es tractava…

Aviat farà quatre anys des que es va aprovar l’ anomenada Llei de Segona Oportunitat, amb la intenció de pal•liar els efectes de la crisi econòmica, que va deixar a molts empresaris i a les seves famílies en una situació econòmica insostenible. El seu objectiu principal esalliberar a les persones físiques que, desprès d’ un…

Després d’aquests darrers anys de crisi financera e hipotecària, derivada, en part, per les males pràctiques dutes a terme durant anys per bancs i entitats financeres, ha sorgit la necessitat de redactar un nou text legal que posicioni de forma més equitativa al consumidor i a l’entitat prestadora, a l’hora de concertar un préstec hipotecari….

Tot i que sembla que va quedant enrere l’ època en la que s’ interposaven massivament reclamacions contra els bancs per la comercialització de preferents, deute subordinada, etc… encara queden molts afectats per productes tòxics de diferents tipus. A partir de l’ any 2006, Catalunya Caixa, avui absorbida pel BBVA, va comercialitzar participacions en el…