Els estrangers que desitgin invertir a Espanya poden tenir la possibilitat d’obtenir un permís de residència per a inversors (també anomenat Golden Visa), sempre i quan es realitzin determinades inversions i es reuneixin tots els requisits establerts en la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització. Quines són…

La nova llei aprovada pel Congrés dels Diputats (Llei 12/2023, de 24 de maig, pel dret a l’habitatge) desenvolupa el dret dels ciutadans, reconegut en l’article 47 de la Constitució Espanyola, a l’habitatge digne. D’aquesta manera, amb l’entrada en vigor d’aquesta nova llei es pretenen aplicar una sèrie de mesures per a afavorir als col·lectius…

El Tribunal Suprem ha ratificat les multes milionàries que va interposar en el seu dia a la Comissió Nacional del Mercat i la Competència (CNMC) a 27 marques d’automòbils per les seves pràctiques il·lícites, per haver-se posat d’acord per intercanviar informació comercial en secret, cosa que es va traduir en una disminució de la competència…

El passat 20 de maig va ser aprovada al Congrés dels Diputats la llei 8/2021, de 2 de juny per la que es reforma la legislació civil i processal per al recolzament a les persones amb discapacitat en l’exercici de la seva capacitat jurídica, publicada al BOE el 3 de juny,  l’entrada en vigor de…

Després de la ruptura d’un matrimoni o d’una parella amb fills menors hi ha la possibilitat d’atribuir a ambdós progenitors la custòdia, en lloc d’atorgar-la únicament a un d’ells. Aquest tipus de règim de guarda i custòdia permetrà que el fill pugui gaudir de la més freqüent i equitativa comunicació amb tots dos progenitors, amb…

La incapacitació judicial és una qüestió bastant delicada, atès que limita el poder de decisió d’un individu i afecta a decisions de la vida quotidiana, com és poder fer ús del seu propi patrimoni o atorgar un testament. Malgrat això, és necessària en moltes ocasions, ja que la seva finalitat principal és protegir a les…

Amb el nou sistema de subhastes tots els ciutadans podenparticipar-hi, ja que des de fa més de 3 anys és realitzen per mitjans telemàtics, a través de la web:(https://subastas.boe.es). Per tal de poder participar és necessari, en primer lloc, donar-se d’alta com a usuari del sistema i, en segon lloc, dipositar una fiança del 5%…

Tot i que sembla que va quedant enrere l’ època en la que s’ interposaven massivament reclamacions contra els bancs per la comercialització de preferents, deute subordinada, etc… encara queden molts afectats per productes tòxics de diferents tipus. A partir de l’ any 2006, Catalunya Caixa, avui absorbida pel BBVA, va comercialitzar participacions en el…

Swaps, preferents, deute subordinat, hipoteca multidivisa… Són alguns dels productes tòxics que les entitats bancàries van comercialitzar als seus clients, no obstant això, existeixen d’uns altres que, malgrat no ser tan coneguts, també han generat un important nombre d’afectats, com són els bons de l’entitat FERGOAISA, comercialitzats en el seu moment per l’entitat Bankpime. Què…

Al mes de juny de 2013 es va publicar la reforma de la Llei 29/1994 d’Arrendaments Urbans, més coneguda com LAU, per la qual es regeixen la majoria dels contractes de lloguer. Una de les reformes més importants que s’ha produït després de l’entrada en vigor de la nova normativa té a veure amb l’anomena’t…

Page 1 of 31 2 3