En l’actualitat, l’ús de les noves tecnologies genera nous tipus de mitjans provatoris que fins fa poc resultaven estranys en el marc d’un procés judicial. En conseqüència, cada vegada és més habitual presentar proves extretes d’aplicacions de missatgeria instantània o xarxes socials, com podrien ser les populars “*Whattsapp”, “Twitter” o “Facebook”. Des del punt de…

L’1 de juliol va entrar en vigor l’última reforma del Codi Penal, en la que destaquem les que afecten de forma més important al dia a dia d’advocats i clients, com és el cas de la supressió del Llibre III del Codi Penal, dedicat a les faltes. Fins a l’entrada en vigor de la reforma, el…