Lamentablement, és habitual que certes empreses, de manera irregular, “obliguin” als treballadors a donar-se d’alta com a autònoms i que aquests cada mes emetin una factura per la presentació dels seus serveis.

Aquesta pràctica implica deixar en una clara situació de desemparament al “treballador encobert o fals autònom” i amb una substancial pèrdua dels seus drets reconeguts en l’Estatut dels Treballadors.

Entre d’altres, l’empresari pot acomiadar en qualsevol moment al “treballador encobert o fals autònom” sense indemnització, i sense que el treballador tingui dret a percebre prestació social alguna.

Cal assenyalar que no tota prestació de serveis deu automàticament qualificar-se com a relació laboral. S’entén que la relació laboral existeix quan concorren les notes recollides en l’article 1 de l’Estatut dels treballadors, això és, la retribució, alienitat i dependència. És a dir, que la prestació de serveis es realitzi dins de l’àmbit organitzatiu de l’empresa i sota la seva direcció.

En definitiva, el fet de trobar-se en tal situació no implica que no puguin reclamar-se davant els tribunals de justícia els drets que li assisteixen a tots els treballadors, doncs si s’acrediten davant els mateixos que es donen els requisits exigits en l’article 1 de l’Estatut dels treballadors, es reconeixeran al treballador tots els drets consagrats i reconeguts al treballador per compte aliena.

Comenta aquesta notícia:

*

Your email address will not be published.