Una de les novetats legislatives d’aquest any 2015, que aviat deixarem enrere, ha estat la denominada “Llei de segona oportunitat”, que va entrar en vigor el passat mes de juliol i que pretén donar opcions a petits empresaris i particulars que van fracassar en els seus negocis per poder “netejar” els seus deutes “tornar a la circulació”.

Seguidament passem a enumerar els aspectes més importants d’aquesta norma, com qui pot acollir-se a aquesta Llei, quins requisits s’han de complir i quin serà el resultat després d’un procediment al que ja han decidit acollir-se molts dels nostres clients.

REQUISITS I PROCEDIMENT:

• En primer lloc, la Llei està dirigida a professionals per compte propi que, fruit d’un fracàs empresarial, arrosseguen deutes a nivell personal que, en la majoria d’ocasions, no els permeten escometre nous projectes o continuar amb normalitat la seva activitat professional.

• El procediment consisteix, en primer lloc, que el deutor, amb l’assessorament dels seus advocats, tracti d’arribar a un acord amb els seus creditors. Aquest procediment serà tutelat pel jutge, podent el deutor liquidar els béns dels quals disposi per abonar els seus deutes, la qual cosa pot fer-se, per exemple, pactant un calendari de pagaments.

• Tractant-se d’un procediment tutelat pel Jutjat, el deutor pot sol·licitar l’ajuda d’un mediador concursal que tractarà de facilitar l’acord amb els creditors. Si l’acord no fos possible, l’advocat del deutor i el mediador podran sol·licitar al Jutjat la declaració de concurs voluntari de creditors.

Declarat el concurs voluntari de creditors, el jutge pot exonerar al deutor dels seus deutes, sempre que es compleixin dos requisits: Primer, que s’acrediti que no disposa de béns per pagar als seus creditors i, en segon lloc, que hagi demostrat “bona fe”.

• En què consisteix la “bona fe”? Perquè el jutjat consideri que existeix bona fe, han de donar-se les següents condicions:

– Que abans d’acudir al concurs s’hagi intentat un acord amb els creditors.

Que no hagi estat declarat culpable en un concurs de creditors.

– Que, en els 10 anys anteriors de la petició del concurs, el deutor no s’hagi beneficiat ja de la Llei de segona oportunitat, ni hagi estat condemnat per delictes contra els drets dels treballadors, contra la hisenda pública, contra el patrimoni, contra l’ordre socioeconòmic o per falsedat documental.

– Que en els quatre anys anteriors a la sol·licitud de concurs, el deutor no hagi rebutjat una oferta d’ocupació “adequada a la seva capacitat”.

M’ALLIBERARÉ DE TOTS ELS DEUTES?

No de totes. Quan la Llei estableix els deutes que poden ser exonerades s’exceptuen els “crèdits de dret públic i els crèdits per aliments”.

Per tant, estem parlant que al deutor se li pot exonerar del pagament dels denominats crèdits ordinaris però, no obstant això, seguirà obligat al pagament dels deutes que pugui tenir amb l’Agència Tributària i/o la Seguretat Social, així com a les pensions d’aliments fixades pel jutjat a favor de familiars, per exemple, arran d’un procediment de divorci.

En definitiva, parlem d’un procediment de gran interès, sobretot per a aquelles persones que hagin passat pel procediment concursal de la seva empresa i, derivat del mateix, mantinguin deutes de la companyia a nivell personal, en qualitat de garants o avalistes, i no disposin de patrimoni per fer front a elles.

Aquesta situació comporta que estiguin molt limitats a l’hora d’emprendre nous projectes, per la qual cosa despatxos d’advocats com COLORIT & DE ROA estem escometent en l’actualitat gran quantitat de procediments d’aquest tipus, amb l’objecte de remeiar aquesta situació.

CategoryDret mercantil
Tags
  1. 14 Juny, 2017

    Hola buenas tardes estoy interesado en la ley de segunda oportunidad tenía una empresa en 2008 tuve que cerrar con deudas me gustaría información .
    Gracias

Comenta aquesta notícia:

*

Your email address will not be published.