Abogados Sant Cugat, La incapacitació judicial

La incapacitació judicial és una qüestió bastant delicada, atès que limita el poder de decisió d’un individu i afecta a decisions de la vida quotidiana, com és poder fer ús del seu propi patrimoni o atorgar un testament. Malgrat això, és necessària en moltes ocasions, ja que la seva finalitat principal és protegir a les persones que, degut a una malaltia o deficiència persistent de caràcter físic o psíquic, no poden governar-se per sí mateixes. D’aquesta manera, s’evita que aquestes persones puguin realitzar actes jurídics que els obliguin i afectin, sense que siguin realment conscients, i evitant que terceres persones puguin aprofitar-se d’aquesta situació.

La incapacitat judicial no és una situació jurídica que pugui declarar-se automàticament, sinó que s’haurà de fer a través d’una sentencia judicial, prèvia sol•licitud dels seus familiars o bé pel Ministeri Fiscal a través d’una demanda. Posteriorment, es nomenarà a un tutor, curador o defensor judicial, que s’encarregarà de vetllar per la guarda i protecció dels interessos de l’incapaç i serà el que adoptarà o complementarà l’adopció de decisions respecte els actes que realitzi l’incapaç.

A Colorado & De Roa Advocats comptem amb advocats especialitzats en dret de la persona i la família, els quals podran assessorar-los en la tramitació de procediments judicials d’incapacitació.

Comenta aquesta notícia:

*

Your email address will not be published.