Nociones básicas sobre el IRPH

Què és IRPH?

L’ IRPH o índex de referència de préstecs hipotecaris és un índex oficial elaborat pel Banc d’Espanya que es calcula en funció del tipus d’interès mitjà dels préstecs hipotecaris a més de tres anys concedits per les entitats bancàries.

Aquest tipus d’interès variable prové d’una ordre ministerial de maig de 1994 i és el segon índex més utilitzat en préstecs hipotecaris, darrere de l’Euríbor.

A quines hipoteques va afectar?

Encara que aquest índex ja té més de 25 anys, va ser en el període comprès entre 2005 i 2009 quan va arribar al seu auge, coincidint amb el boom del mercat immobiliari.

Quina és la diferència entre l’IRPH i l’Euríbor?

Tant l’IRPH com l’Euríbor són índexs de tipus de referència de tipus d’interès per a la contractació de préstecs hipotecaris.

Malgrat l’anterior, l’Euríbor o “EuropeanInterbankofferedRate”, a diferència de l’IRPH, és elaborat pel Banc Central Europeu i es calcula sobre la mitjana de les taxes pagades per un banc quan un altre li presta diners, el que significa que l’Euríbor ha patit moltes més fluctuacions que IRPH.

Com a conseqüència de l’anterior, l’IRPH ha estat de mitjana dos punts per sobre que l’Euríbor i les seves variacions han estat molt menys brusques, lo que s’ha traduït a efectes pràctics que els clients amb hipoteques subjectes al IRPH han estat pagant més interessos que aquells que tenen l’hipoteca indexada a l’Euríbor.

Per exemple, en una hipoteca amb un termini de devolució de 25 anys i un capital prestat de 180.000 euros, el client ha pagat de més al banc per interessos entre 20.000 i 25.000 euros que aquells que tenen la seva hipoteca indexada a l’Euríbor.

Com reclamar IPRH?

En els últims anys a Espanya s’han tramitat multitud de procediments sol•licitant que és declares la nul•litat de la clàusula d’IRPH, malgrat l’anterior, la doctrina ha resultat ser dispar ipoc encertada.

Al finals del 2017, el Tribunal Suprem va dictaminar que el seu ús era vàlid com un índex definit i regulat per una norma jurídica.

Per això, el Jutjat de primera instancia nº 38 de Barcelona, en una interlocutòria de data 16 de febrer de 2018, va sol•licitar al Tribunal de Justícia de la Unió Europea que és pronunciés i aclarís si la doctrina del Tribunal Suprem s’ajustava o no l’europea en matèria de transparència.

Finalment, el TJUE, en la seva sentència de 3 de març de 2020, ha dictaminat que l’índex de referència del préstecs hipotecaris ha d’estar sotmès a control judicial dels tribunals per a que els tribunals Espanyols avaluïn, cas per cas, si és tracta o no d’una clàusula abusiva.

Es a dir, el TJUE ha deixat en mans dels jutges espanyols la valoració, cas per cas, sobre els préstecsamb IRPH i la determinació de la seva nul•litat en funció de si la seva comercialització va ser”clara i comprensible”.

Què puc reclamar?

Una vegada coneguda la sentència de TJUE s’ha obert finalment la porta a més de 1.000.000 espanyols per reclamar les quantitats que han pagat de més per l’aplicació de la clàusula IRPH continguda en la seva hipoteca.

A més de l’anterior, es poden reclamar les despeses que li van provocar la constitució del préstec hipotecari.

A Colorado & de Roa advocats comptem amb advocats especialitzats en dret bancari, que li podran assessorar i informar-li si la seva hipoteca està subjecta a l’índex IRPH, així com tramitar la corresponent reclamació front l’entitat bancaria.

Comenta aquesta notícia:

*

Your email address will not be published.