SERVEIS PER A PARTICULARS

Classificació per Especialitats

Civil

Assessorem als nostres clients en les diferents qüestions que poden plantejar-se en aquesta extensa matèria, tant a nivell extrajudicial, com en l’àmbit judicial i arbitral.

Penal

Assistim als nostres clients en els procediments davant la jurisdicció penal, mitjançant el desenvolupament de la millor estratègia de defensa o mitjançant l’exercici de l’acusació particular.

Laboral

Ajudem als treballadors en les qüestions relacionades amb la seva ocupació: negociació col·lectiva, expedients de regulació d’ocupació, sancions o acomiadaments.

Administratiu

Els advocats del departament administratiu assessoren i assisteixen als nostres clients enfront de l’administració pública davant qualsevol acte administratiu que sigui lesiu per als seus interessos.

Assessoria i consultoria

Els professionals de l’àrea d’assessoria i consultoria de COLORADO & DE ROA ADVOCATS són gestors experts en l’assessorament recurrent a particulars.

Estrangeria

Assessorem estrangers en tots els tràmits necessaris per a la regularització de la seva situació administrativa al país.

SERVEIS PER A EMPRESARIS

Classificació per Especialitats

Mercantil

Assessorem en matèria de contractació mercantil i contractes empresarials: dret de societats, compravendes, fusions o adquisicions, due diligence i responsabilitat de socis, etc.

Penal

Comptem amb una sòlida experiència en la defensa d’empreses davant la jurisdicció penal, centrada en la intervenció en procediments judicials per delictes econòmics.

Laboral

Assessorem empreses en totes les qüestions relacionades amb l’àmbit laboral, intervenint en tota mena de procediments judicials, així com en expedients de negociació col·lectiva.

Administratiu

Representem als nostres clients en tota mena d’expedients davant l’administració, prestant el nostre assessorament en matèria de llicències d’activitat i altres qüestions.

Assessoria i consultoria

Els nostres professionals s’encarreguen de la gestió diària de petites i mitjanes empreses, en l’àmbit laboral, fiscal i comptable, prestant un assessorament integral a client.