Assessorem els empresaris en l’exercici de la seva activitat professional perquè compleixin i coneguin la normativa que els sigui aplicable en el seu àmbit d’actuació, i defensem els seus interessos davant els tribunals de justícia quan l’administració efectua una actuació contrària als seus interessos.

En l’àmbit empresarial constantment es duen a terme actuacions que requereixen uns coneixements tècnics i profunds de l’extensa normativa existent, ja sigui des de iniciar una activitat econòmica en un nou municipi, obtenir una llicència d’activitat o l’atorgament d’una concessió administrativa per a l’explotació d’un servei públic, així com d’altres, són actuacions que si no s’efectuen degudament i amb un assessorament jurídic adequat poden concloure amb una denegació per part de l’administració.

En COLORADO & DE ROA ADVOCATS comptem amb una dilatada experiència en l’assessorament empresarial i en la defensa judicial en l’àmbit contenciós-administratiu i en la impugnació de resolucions administratives contràries als interessos dels nostres clients.

Serveis i especialitats

Conflictes amb administracions públiques

En COLORADO & DE ROA ADVOCATS els professionals experts en la matèria compten amb una dilatada experiència en l’assessorament empresarial i en la interposició de recursos contenciosos administratius i defensa judicial dels nostres clients enfront de l’administració.