Els professionals de l’àrea d’assessoria i consultoria de COLORADO & DE ROA ADVOCATS són gestors experts en l’assessorament recurrent a empreses i empresaris individuals.

Oferim un servei tant en l’àmbit de gestió laboral com de gestió fiscal i comptable.

Els gestors de COLORADO & DE ROA ADVOCATS experts en la matèria s’encarreguen d’assessorar i gestionar el dia a dia respecte a la multitud de qüestions i incidències que és susciten en l’àmbit d’actuacions empresarial dels nostres clients.

A l’àrea laboral els gestors d’aquesta branca de resoldre qualsevol consulta que se li pugui plantejar i s’encarregaran de la confecció de nòmines i altres tràmits propis de la gestió laboral.

Així mateix, els professionals COLORADO & DE ROA ADVOCATS de l’àmbit fiscal i comptable s’encarregaran de portar la seva comptabilitat i de prestar-li un adequat assessorament i planificació fiscal, així com de la preparació i presentació dels corresponents impostos.