Comptem amb dilatada experiència en l’àmbit del dret dels negocis. Ens ocupem de assessorar als nostres clients en matèria de contractació mercantil, intervenint en la negociació i redacció de tot tipus de contractes empresarials i comercials.

Serveis i especialitats - Dret Mercantil

Conflictes judicials entre empreses

La correcta gestió dels conflictes que es poden generar durant la vida d’una companyia és, sens dubte, una part important del camí cap al seu èxit.

Operacions societàries

Gestionar una empresa implica adoptar mesures per adaptar-se a la multitud de canvis que es van produint amb el transcurs del temps.

Llei de Segona Oportunitat

Quan una persona o una empresa no pot complir les seves obligacions de pagament existeixen mecanismes legals que permeten ajornar o fins i tot exonerar el pagament d’aquests deutes, sempre que es compleixin una sèrie de requisits.

Constitució d’empreses

L’equip d’advocats del departament mercantil de Colorado & de Roa l’assistirà i orientarà en la presa de les decisions més adequades perquè la seva idea de negoci passi a convertir-se en una realitat.

Concurs de creditors

En COLORADO & DE ROA ADVOCATS assessorem companyies amb dificultats, a fi que adoptin les decisions més oportunes per a la seva reestructuració i pervivència o, si s’escau, per a la seva liquidació legal i ordenada.