Assistim a empreses en procediments penals, acompanyant a client mitjançant el plantejament de la millor defensa o exercint l’acusació particular.

Al contrari del que passava fa uns anys, actualment les persones jurídiques poden ser responsables de la comissió de delictes. Per aquest motiu, és important comptar amb un assessorament preventiu adequat, que impedeixi la realització d’actes que puguin constituir un il·lícit i donar lloc a responsabilitats en el futur.

Un cop ens veiem immersos en un procediment penal, tant si és des de la posició de denunciant / querellant com en la de denunciat / querellat, cal comptar amb l’assessorament d’un professional especialitzat, amb amplis coneixements de la doctrina penal.

En COLORADO & DE ROA ADVOCATS comptem amb advocats penalistes amb àmplia experiència en l’assessorament preventiu a empreses, així com en l’exercici de la defensa i l’acusació penal en representació de persones jurídiques, mitjançant el disseny de la millor estratègia.

Serveis i especialitats

Penal econòmic

En COLORADO & DE ROA ADVOCATS disposem d’una sòlida experiència en la defensa d’empreses davant la jurisdicció penal, centrada bàsicament en la intervenció en procediments judicials per delictes econòmics.