Els advocats del departament administratiu assessoren i assisteixen als nostres clients enfront de l’administració pública davant qualsevol acte administratiu que sigui lesiu per als seus interessos.

Les administracions, en l’exercici de les seves competències, dicten constantment resolucions o porten a terme accions que poden resultar perjudicials per al ciutadà.

La imposició d’una multa o d’una sanció, la prohibició de dur a terme una activitat o una acció, així com qualsevol acte administratiu són actuacions legalment revisables i vies legals per minorar l’impacte d’aquestes, i fins i tot moltes vegades que aquestes quedin sense efecte.

En COLORADO & DE ROA ADVOCATS comptem amb una àmplia experiència en la defensa judicial en l’àmbit contenciós-administratiu i en la impugnació de resolucions administratives contràries als interessos dels nostres representats.

Serveis i especialitats - Sector Administratiu