Assessorem als nostres clients en les diferents qüestions que poden plantejar-se en l’àrea civil, tant a nivell extrajudicial, com en l’àmbit judicial i arbitral.

Serveis i especialitats - Sector Civil

Reclamació de deutes

Ens ocupem de reclamar deutes. En Colorado & de Roa els nostres advocats l’informessin de totes les opcions que té al seu abast per recuperar els seus diners de la manera més ràpida i eficaç.

Incapacitacions judicials

Del procés d’incapacitació judicial de persones es deriven importants conseqüències legals, tant per a la persona incapacitada, com per a la qual sigui nomenada tutora o curadora d’aquesta.

Desnonaments

Si té un llogater que no paga el lloguer l’ajudem a fer que pugui recuperar el seu immoble, així com reclamar el que se li deu. Comptar amb un assessorament jurídic adequat és essencial per agilitzar el procés de desnonament.

Contractes

Al llarg de la nostra vida són múltiples les ocasions en què hem de signar algun contracte amb un tercer que ens vincularà i ens comprometrà a assumir una sèrie d’obligacions.

Separacions i divorcis

L’èxit en la gestió de les crisis de parella requereix un acurat estudi previ de les circumstàncies personals i patrimonials de cada família.

Reclamacions bancàries

Comptem amb una sòlida experiència en la defensa dels consumidors i usuaris, amb especial incidència en els últims anys en la representació dels nostres clients davant d’entitats bancàries.

Accidents de circulació

Tramitem la reclamació davant la companyia asseguradora i negociem en nom seu el millor acord. Si no és possible la solució amistosa, li representem davant els tribunals de justícia perquè els seus drets i interessos siguin reconeguts.

Testaments i herències

Si té intenció d’atorgar un testament o si algun familiar, o conegut seu, li ha instituït hereu o li ha llegat algun bé, li recomanem que consulti amb un advocat especialista en dret de successions perquè l’assessori.