Davant d’un món cada dia més global assessorem i assistim a ciutadans estrangers perquè coneguin els requisits que els mateixos han de complir per entrar i sortir d’Espanya, així com les diferents opcions que l’ordenament jurídic concedeix als estrangers perquè puguin residir legalment en territori nacional.

Avui en dia, són moltes les persones de totes les parts del món que acudeixen al nostre país per emprendre nous projectes personals i professionals hi ha una vasta i creixent normativa que regula els drets i obligacions dels ciutadans estrangers amb l’estat, entre altres, respecte al fet que requisits han de complir per entrar i sortir de país, que permisos i visats ​​de residència i estada existeixen.

Per això, davant la complexitat existent, és recomanable comptar amb el suport d’un professional expert en la matèria. Als nostres advocats especialistes en dret d’estrangeria assessoren els nostres clients sobre els diversos tràmits a realitzar en aquesta espinosa branca del dret.

Serveis i especialitats

Nacionalitats

En COLORADO & DE ROA ADVOCATS comptem amb professionals especialitzats en l’Assessorament i Realització dels tràmits necessaris per a l’accés a la nacionalitat per part del portal Ciutadans Estrangers.

Permisos de residència

Avui en dia, són moltes les persones de totes les parts del món que acudeixen al nostre país per emprendre nous projectes personals i professionals.