Des de l’àrea de treball, assistim als treballadors en totes les qüestions relacionades amb la seva ocupació, informant-los dels seus Drets i assistint-los en procediments de negociació col·lectiva com Expedients de Regulació d’Ocupació, processos per sancions, acomiadaments i, en general, en tots els procediments derivats de les relacions laborals.

Representem als nostres clients en els procediments judicials que, en moltes ocasions, es deriven dels conflictes laborals, acompanyant-los durant tot el curs del procés i en les negociacions que habitualment es generen en aquest tipus d’assumptes.

En els processos de negociació col·lectiva, com Expedients de Regulació d’Ocupació o modificacions substancials de condicions de caràcter col·lectiu, és important que els treballadors, especialment aquells que han d’ostentar la representació dels seus companys en les negociacions amb l’empresa, compten amb un correcte assessorament que els permeti conèixer els seus drets i possibilitats, per així afrontar aquest tipus de situacions amb solvència, exercint una correcta defensa dels interessos dels treballadors.

En COLORADO & DE ROA ADVOCATS comptem amb advocats laboralistes que assessoren i acompanyen els treballadors en aquest tipus de procediments de negociació col·lectiva.

Serveis i especialitats - Sector Laboral

Expedients de Regulació d’Ocupació (ERO)

Les crisis empresarials habitualment acaben ocasionant la presa de decisions que impliquen la reducció de plantilles o, fins i tot, el tancament de la companyia.

Acomiadaments

Des de COLORADO & DE ROA ADVOCATS assessorem a treballadors en tots els aspectes relacionats amb l’extinció de contractes laborals.

Reclamacions laborals

Durant el transcurs d’una relació laboral poden generar situacions en les quals l’empresari incompleixi les seves obligacions respecte a treballador.