Assistim als nostres clients en procediments penals, mitjançant la planificació de la millor estratègia de defensa a seguir o mitjançant l’exercici de l’acusació particular.

A l’hora d’afrontar un procediment penal, tant si es fa des de la posició de denunciant / querellant com en la de denunciat / querellat, cal comptar amb l’assessorament d’un professional especialitzat, amb amplis coneixements de la doctrina penal.

Els interessos en aquest tipus de procediments traspassen en la majoria d’ocasions el vessant econòmic, estant en joc la llibertat de les persones, amb totes les implicacions que això comporta en l’àmbit personal, familiar i social.

En COLORADO & DE ROA ADVOCATS comptem amb advocats penalistes amb àmplia experiència en l’exercici de la defensa i l’acusació penal, amb profunds coneixements d’aquest tipus de procediments, en els que acompanyen el client defensant els seus interessos en les diferents fases del procés, procurant un assessorament rigorós i proper.

Serveis i especialitats

Defensa i acusació penal

Els advocats del departament penal de COLORADO & DE ROA, assisteixen als nostres clients en procediments per delictes, ja sigui mitjançant la planificació de la millor estratègia de defensa a seguir, o bé a través de l’exercici de l’acusació particular.