Assessorament en Dret Civil: Reclamacions bancàries

Comptem amb una sòlida experiència en la defensa dels consumidors i usuaris, amb especial incidència en els últims anys en la representació dels nostres clients davant d’entitats bancàries, en reclamació per la comercialització de productes tòxics, hipoteques amb clàusules abusives i tota mena de males pràctiques bancàries.

Si creu que el seu préstec hipotecari conté clàusules abusives (clàusula sòl, IRPHmultidivisa, despeses de constitució, comissió d’obertura, etc.), consulteu-nos sense compromís i els nostres especialistes en dret bancari examinaran detalladament la documentació i les possibilitats que la reclamació prosperi.

En cas que hagi contractat productes d’inversió que l’han portat a la pèrdua de tot o part dels seus diners, és molt possible que pugui recuperar-lo. Aquest és el cas si va adquirir participacions preferents, deute subordinat, valors Santander, accions de Banc Popular, bons Fergo Aisa o participacions en fons d’inversió immobiliaris.