Després de la reforma de la llei hipotecària es va acordar expressament la prohibició de les vendes vinculades de préstecs per part de les entitats financeres als clients. Tot i la clara prohibició, els bancs, fent cas omís a la nova normativa, obliguen els clients a subscriure diverses assegurances als clients quan signen les hipoteques….

El passat 10 de setembre es van fer públiques les conclusions de l’advocat general de la Unió Europea respecte al polèmic índex de referència IRPH, el qual es va comercialitzar en alguns préstecs hipotecaris, principalment entre els anys 2006 i 2007. En la majoria d’ocasions, els professionals del banc argumentava al client que es tractava…

Per què els bancs han de tornar els diners de les clàusules sòl? El 21 gener 2017 va entrar en vigor el Reial Decret Llei 1/2017 , de 20 de gener, de mesures urgents de protecció de consumidors en matèria de clàusules terra , amb el qual el govern, arran de la coneguda Sentència del…

A dia d’avui, 27 de desembre de 2016, pràcticament ha arribat a tothom la notícia sobre la Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que declara que les entitats bancàries han de retornar als seus clients les quantitats cobrades de més per l’aplicació de la clàusula sòl des de la data de signatura de…