La nova llei aprovada pel Congrés dels Diputats (Llei 12/2023, de 24 de maig, pel dret a l’habitatge) desenvolupa el dret dels ciutadans, reconegut en l’article 47 de la Constitució Espanyola, a l’habitatge digne. D’aquesta manera, amb l’entrada en vigor d’aquesta nova llei es pretenen aplicar una sèrie de mesures per a afavorir als col·lectius…

La Llei de Segona Oportunitat permet a les persones que desitgin acollir-se a ella, i compleixin determinats requisits, cancel•lar els seus deutes i millorar la seva situació econòmica. La llei va entrar en vigor l’any 2015 i, des de llavors, són molts ja els que s’han vist afavorits per la mateixa i han pogut deixar…

Després de la reforma de la llei hipotecària es va acordar expressament la prohibició de les vendes vinculades de préstecs per part de les entitats financeres als clients. Tot i la clara prohibició, els bancs, fent cas omís a la nova normativa, obliguen els clients a subscriure diverses assegurances als clients quan signen les hipoteques….

El Tribunal Suprem ha ratificat les multes milionàries que va interposar en el seu dia a la Comissió Nacional del Mercat i la Competència (CNMC) a 27 marques d’automòbils per les seves pràctiques il·lícites, per haver-se posat d’acord per intercanviar informació comercial en secret, cosa que es va traduir en una disminució de la competència…