Vull crear la meva pròpia empresa amb un o diversos socis
Què he de fer?

Davant la situació soferta durant els últims anys a Espanya per la crisi econòmica que venim arrossegant des de fa diversos anys moltíssimes persones han optat per arriscar i apostar per un projecte personal propi mitjançant la creació de la seva pròpia companyia.

Per a això és necessari posar tot l’esforç, dedicació, diners i temps que sigui necessari perquè d’una simple idea innovadora neixi un producte, servei o negoci amb identitat pròpia que li permeti canviar la seva manera de vida i el converteixi en un emprenedor.

No obstant això, la majoria de persones que opten per aquest lloable camí, per desgràcia, es troben per desconeixement tècnic o falta d’informació, davant de situacions complicades que moltíssimes vegades finalitzen amb el fracàs i / o fi del projecte i que d’haver-se efectuat una tasca prèvia preventiva podrien haver estat evitades mitjançant la subscripció d’un Pacte de socis en què es fixin les regles del joc a respectar entre els socis i es detall de forma minuciosa com garantir la continuïtat del projecte davant escenaris conflictius.

Què és un pacte de socis?

El pacte de socis és un contracte jurídic privat en què es regula en detall els obligacions i drets dels socis entre si i enfront de la pròpia societat, així com el funcionament intern de la mateixa .

Subscriure aquest pacte des del moment inicial del projecte és fonamental per tenir els mecanismes i respostes necessàries per afrontar amb plenes garanties situacions conflictives que es puguin donar tant en la fase inicial d’una societat en creació com quan la mateixa es troba en ple funcionament.

Els pactes de socis regulen una infinitat de situacions que en la pràctica real s’esdevenen.

  • Què passaria si un dels socis decideix abandonar el projecte quan el mateix no ha estat ni tan sols acabat?
  • Què passaria si un dels socis no dedica el temps necessari o al que inicialment es va comprometre?
  • I si un dels socis se’n va a treballar a la competència directa?
  • I si cal fer més aportacions dineràries a les inicialment previstes?
  • Què passa si un dels socis vol vendre la seva participació a un tercer?

Totes aquestes preguntes i d’altres que en la praxi solen produir troben la seva resposta en el pacte de socis atès que aquests aporten una clara resposta i un sistema per a resoldre cas per cas la problemàtica que pugui donar-se.

En conclusió, el Pacte de socis o Pactes per-social és el mecanisme o mitjà més eficaç per garantir la pervivència i continuïtat del projecte o companyia en tant que proporciona una solució immediata a situacions conflictives que de no estar prèviament previstes en la pràctica habitual tenen difícil solució.

Comenta aquesta notícia:

*

Your email address will not be published.